REFERANSER


Våre Kunder

 

Norcem-kopi

 

NORCEM AS

Norcem AS er den eneste produsenten av sement i Norge, og har lang erfaring som internasjonal sementleverandør. Norcem er et selskap i det tyske HeidelbergCement-konsernet

Norcem AS er ISO 14001-sertifisert. Våre to fabrikker i Brevik og Kjøpsvik er blant de mest moderne i Europa, også når det gjelder energiforbruk og utslippsbegrensninger.
Norcem AS har lange tradisjoner med eksport av sement og klinker. Hovedmarkedene har tradisjonelt vært USA, Vest- Afrika, UK og Island. Vi selger også noe til Russland.

 

_________________________________________________________________________

 

Innovasjon Norge-kopi

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Som en global organisasjon er de representert i flere enn tretti land. I land der de ikke er representert med eget kontor, drar de veksel på større internasjonale nettverk gjennom Norges ambassader. I tillegg er Innovasjon Norge representert i alle norske fylker.

 

_________________________________________________________________________

 

Agderforskning

AGDERFORSKNING AS

Agderforskning er ett av 12 regionale forskningsinstitutt i Norge. Totalt  er det 70 forsknings institutt i Norge, hvorav rundt 20 samfunnsvitenskapelige.

Agderforskning driver samfunnsvitenskapelig forsknings- og utviklingsarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi utvikler og leverer relevant forskningsbasert kunnskap til aktører i politikk, nærings- og samfunnsliv.

Gjennom å være en profesjonell samarbeidspartner med solid faglig basis og nært samarbeid med Universitetet i Agder, skal vi bidra til ny forståelse og forandring i bedrifter, organisasjoner og samfunn.

 _________________________________________________________________________

HBC-logo

HOFSETH BIOCARE ASA

Hofseth BioCare er et norsk biomarint selskap med hovedmål å tilby biomarine ingredienser til humant konsum og med høy verdi. Selskapet er grunnlagt på kjerneverdiene bærekraft og optimal utnyttelse av naturressurser.

Gjennom innovativ produksjonsteknologi og logistikk er Hofseth BioCare i stand til å bevare kvaliteten på protein, kalsium og olje, fremstilt av fiskeavskjær. Etter 12 år med forskning og utvikling er vår proprietære enzymatiske hydrolyseprosess i stand il å gjøre avskjær fra marine ressurser om til produkter innen kosthold og trening.
Våre  produkter er bærekraftige og sporbare.

 _________________________________________________________________________

Biowater

BIOWATER TECHNOLOGY AS

Biowater Technology utvikler og bygger nøkkelferdige løsninger for rensing av offentlig og industrielt avløpsvann. Våre ingeniører har gjennomført mer enn 300 prosjekter og installasjoner av bioreaktorbaserte renseanlegg over hele verden. Selskapet har som ambisjon til enhver tid å levere innovativ teknologi og framtidsrettede løsninger for effektiv og klimavennlig renseresultat.

Av produkter kan nevnes: MBBR, IFAS samt komplette nøkkelferdige anlegg av ulike typer renseanlegg.

Biowater er basert i Tønsberg, har eget avdelingskontor i USA og agenter på en rekke andre steder.

Biowater kort fortalt

  • Unik know-how innenfor anvendt mikrobiologi og prosesskunnskap
  • Spesialutviklede applikasjoner og patenterte løsninger tilpasset både kommunal og industriell vannrensing
  • Prosessgarantier og måltall på effektivitet samt resultatgarantier
  • Fokus på partnere
  • Ønsker å tilbyr en åpen og kompatibel teknologi, enkel å tilpasse eksisterende anlegg
  • Ny teknologi som sørger for store kutt i CAPEX og CO2-fotavtrykk samt teknisk opplegg som enkelt lar seg tilpasse eksisterende infrastruktur
  • Umiddelbar OPEX reduksjon på grunn av redusert energiforbruk samt mindre behov for flere kostbare innsatsfaktorer.
  • Høy kapasitet: Kontinuerlig renseprosess med praktisk talt null nedetid.

_________________________________________________________________________

KEBONY AS

 

Kebony is beautiful wood recommended by leading architects. It is sustainable, durable and requires no maintenance beyond normal cleaning. Kebony’s performance has been proven in a variety of applications including decking and cladding.

Developed in Norway, the Kebony® technology is an environmentally friendly, patented process, which enhances the properties of sustainable softwood with a bio-based liquid. The process permanently modifies the wood cell walls giving Kebony premium hardwood characteristics and a rich brown color. Kebony is available in clear and character grade. After exposure to sun and rain the wood develops a natural silver-gray patina. Performance is maintained, while beauty is enhanced.

Recognized as Technology Pioneer by the World Economic Forum and listed as a Global Cleantech 100 company, Kebony has been embraced by leading architects, designers and developers, which are served through a global sales and distribution network.

 _________________________________________________________________________

BASF-kopi

PRONOVA BIOPHARMA NORGE AS

BASF companies supply raw materials to several industries in Norway. We combine economic success with social responsibility and environmental protection. We make our contribution to finding the answers for global challenges such as climate protection, energy efficiency, nutrition and mobility. Our most important customers are to be found in the paper, chemicals and construction industries, in the automotive and pharmaceutical industries as well as the human nutrition and agricultural sector. n Norway, BASF is represented through BASF AS, Pronova BioPharma Norge AS, BASF Coatings Services AB and Wintershall Norge AS.

_________________________________________________________________________

TEKNOVA-logo

TEKNOVA AS

Teknova is an independent non-profit institute for applied R&D.

Teknovas core competences include the fields of Smart Instrumentation, Modelling & Simulation, and Energy & Environmental Technologies. A team of talented and dedicated researchers working at the forefront of scientific innovation, bring forward solutions that create value to the customers – mainly within the process, oil & gas, and cleantech industries.

 

________________________________________________________

REEtec AS

REEtec offers high quality rare earth products manufactured with its new and game changing separation technology.

The product portfolio, which is extended month by month currently covers most of the rare earth oxides and nitrates. All products are extensively tested and documented.

________________________________________________________

YARA

Founded in 1905 to solve emerging famine in Europe, today Yara has a worldwide presence with more than 15,000 employees and sales to more than 150 countries.

Our fertilizers, crop nutrition programs and technologies increase yields, improve product quality and reduce the environmental impact of agricultural practices. Our industrial and environmental solutions improve air quality by reducing emissions from industry and transportation, and serve as key ingredients in the production of a wide range of goods. Throughout our organization, we foster a culture that promotes the safety of our employees, contractors and societies.

 

___________________________________________________________________________

Våre Rammeavtaler

 

Gassnova-kopi

GASSNOVA

TS Group AS sitt datterselskap, Technical Support AS og Periti AS, er tildelt rammeavtale med Gassnova for levering av konsulenttjenester. Rammeavtalen strekker seg over 2 år, med opsjon på to til, og omfatter blant annet ressurser innen prosjektstyring, kvalitetsstyring, HMS, kommersielle forhandlinger og teknisk spesialkompetanse.

Statsforetaket Gassnova skal bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak.

_________________________________________________________________________

KEBONY AS

 

Kebony is beautiful wood recommended by leading architects. It is sustainable, durable and requires no maintenance beyond normal cleaning. Kebony’s performance has been proven in a variety of applications including decking and cladding.

Developed in Norway, the Kebony® technology is an environmentally friendly, patented process, which enhances the properties of sustainable softwood with a bio-based liquid. The process permanently modifies the wood cell walls giving Kebony premium hardwood characteristics and a rich brown color. Kebony is available in clear and character grade. After exposure to sun and rain the wood develops a natural silver-gray patina. Performance is maintained, while beauty is enhanced.

Recognized as Technology Pioneer by the World Economic Forum and listed as a Global Cleantech 100 company, Kebony has been embraced by leading architects, designers and developers, which are served through a global sales and distribution network.

 _________________________________________________________________________

 

proventia

PROVENTIA AS

Hovedmålet for Proventia er å bidra til at Telemark får nye og vekstkraftige virksomheter. Idéhavere og gründere kommer til inkubatoren med en idé, og ved hjelp av støtte, rådgiving, kapital, nettverk og fysisk tilrettelegging kan ideen utvikles til å bli en bedrift som etterhvert kan vokse. Proventia er etablert i Herøya Industripark, og inngår i SIVAs inkubatorprogram.

Lokalisering i Herøya Industripark gjør at inkubatoren og gründere kan bruke og videreutvikling personellressurser og kompetanse som fins i det tradisjonsrike industrimiljøet her.

 _________________________________________________________________________

HIP logo

HERØYA INDUSTRIPARK

Herøya Industripark er en av landets største industriparker, beliggende i Porsgrunn kommune i Telemark, 150 km sør for Oslo. Med sin strategiske beliggenhet ved kysten helt sør i Norge er Herøya Industripark det beste valget for eksportbedrifter og andre som trenger hurtig og effektiv forbindelse med Europa og resten av verden. Mer info om industriparken finner du her.

_________________________________________________________________________

 

Uten navn

VARD ENGINEERING BREVIK AS

VARD is one of the major global designers and shipbuilders of offshore and specialized vessels used in the offshore oil and gas exploration and production and oil services industries. Headquartered in Norway and with 10,000 employees, VARD operates ten strategically located shipbuilding facilities, including five in Norway, two in Romania, two in Brazil and one in Vietnam.

VARD’s long shipbuilding traditions, cutting-edge innovation and technology coupled with its global operations ensure access to the fastest growing oil exploration markets. The Group’s expertise and track record in constructing complex and highly customized offshore and specialized vessels have earned it recognition from industry players and enabled it to build strong relationships with its customers.
VARD was listed on the Main Board of the Singapore Exchange on 12 November 2010. Majority shareholder Fincantieri Oil & Gas S.p.A., a wholly owned subsidiary of FINCANTIERI S.p.A., owns 55.63% in the Group. Headquartered in Trieste, Italy, FINCANTIERI is one of the world’s largest shipbuilding groups and has, over its 200 years of maritime history, built more than 7,000 vessels.

__________________________________________________________________________

GOODTECH AS

Goodtech is an engineering company dedicated to renewing and developing important public functions. Through our core capabilities in automation, and power and industrial engineering, we contribute to reliable energy supply, improved infrastructure and more efficient and environment-friendly production.

Whether it’s electrical installations in the industrial and public sectors, switchgear assembly, automation solutions, sewage works or high-tech solutions for industry, Goodtech’s presence in the community is evident in the installations and systems we have built.

Goodtech is listed on the Oslo Stock Exchange, has annual sales of approx. NOK 700 million, and has about 400 employees in Norway, Sweden and the Åland Islands.

 

************************