PRISER OG BETINGELSER


Prissetting

Med utgangspunkt i kundens ønsker og behov, kan honorarets størrelse og prinsipielle oppbygging diskuteres.

Salg av timer
Konsulenten(e) leies inn til en oppdragsgiver på timebasis. De står under ledelse og styring av oppdragsgivers organisasjon men har et eget profesjonelt ansvar som leverandør og de tjenester som leveres.

Fastpris
Samme formelle ansvarsforhold som ovenfor, men det kreves en godt spesifisert oppgavebeskrivelse for å kunne kalkulere riktig pris. Timepris for fastprisoppdrag er vanligvis noe høyere pga. risikotagning.

Funksjonelt ansvar
Basert på en av kontraktsformene nevnt over, kan Periti implementere en problemløsning beskrevet av kunden eller utviklet av Periti. Selskapet påtar seg ansvar for at den implementerte løsningen fungerer som beskrevet. Kommersielle betingelser vil måtte inngå i kontraktsforhandlingene, og både bonus (ved måloppnåelse) og straff (ved ikke måloppnåelse) kan være del av en slik kontrakt.

«No cure, no pay»
Oppdragsgiver betaler kun dersom oppdraget tilfredsstiller de avtalte leveranser.

Betalingsbetingelser

Avhengig av oppdragets art og oppdragsgivers finansielle stilling, kan ulike betalingsbetingelser avtales.

 • Ordinært honorar
  • Forbrukte timer * timerate
  • Fastpris, evt. i rater
 • Spesielt avtalte honorar
  • Tidsutsatt betaling
  • Betaling ved suksess, oppnådd resultat eller salg
 • Erverv av eierandeler eller aksjer
  • Krever styrebehandling i begge selskaper
  • Ingen belastning på kundens likviditet