NYHETER


07. Juni 2017

Periti AS sammen med TelTek As og Proventia AS er utpekt som kompetansemeglere i Innovasjonsregion Telemark i perioden 2017-2019 innen området Klima, miljø og energi – herunder fornybar energi, energieffektivitet, mat, landbruk, biologisk basert produksjon, natur- og ressursforvaltning.

01. Januar 2017

Periti AS er nå blitt medlem i NCE EYDE som er en klyngeorganisasjon for prosessindustribedrifter i Agder. Dette understreker Periti´s satsning også i Aust- og Vest Agder.

 

21.Oktober 2016

TS Group sammen med Periti AS er tildelt rammeavtale med Gassnova for levering av konsulenttjenester over 2 år med opsjon på 2 til.

Gassnova 201016-kopi

 

 

 

 

 

14. Oktober 2016

 

Periti øChristin Kaasa red-kopinsker Christin Kaasa velkommen som en av våre nye konsulenter. Christin er prosjektingeniør med bakgrunn fra Norwegian Technology Coating, GE Oil and Gas, FMC  Technologies Kongsberg m.v. Hun har erfaring m.h.t HMS & Kvalitetsledelse, Teknisk Ledelse – Undervanns Tre systemer, prosjektledelse som prosjekt- og systemingeniør, kunde- og engasjementsoppfølgning og som pakkeleder.

 

 

 

 

31. September 2016

Jan Gjertsen-kopi 2Vi ønsker velkommen vår nye konsulent Jan Gjertsen, Siv. Ing. Marin teknikk til Periti. Jan har tidligere vært Adm dir i NLI Larvik AS, Fabrikkdirektør Parker Scanrope AS og Adm dir. Fibo AS. Han har omfattende erfaring og kompetanse m.h.t. tilbudsarbeide og kontraktsforhandlinger, administrasjon og ledelse,organisasjonsutvikling, prosjektledelse og kontinuerlig forbedring av fabrikasjonsprosesser.

 

 

 

 

15. September 2016

Knut Bjørgo-kopiPeriti ønsker velkommen vår nye konsulent Knut Bjørgo, Siv.Ing.
Uorganisk Kjemi. Knut har tidligere jobbet som driftssjef ammoniakk Hydro Porsgrunn, Oppdragsleder Revampprosjekt Ammoniakk Hydro Porsgrunn, Fabrikksjef Ammoniakk Qafco/Qatar og Leder av Yara´s katalysatorvirksomhet. Knut har omfattende erfaring m.h.t. driftsledelse, ammoniakkteknologi, katalysatorvirksomhet og kontraktsforhandlinger.