KONSULENTER


Forretningsidé

Med kombinasjonen av erfarne ledere og teknologer med bred teknisk kompetanse og strukturert metodikk, skaper vi merverdi for kunden ved å virkeliggjøre ideer gjennom gode tekniske løsninger. Vår kompetanse og nettverk av ressurser gjør oss i stand til å møte oppdragsgivers mål til verdiskapning.

Initiativet til selskapet er tatt av fire erfarne ledere med teknologibakgrunn, og som innen sine områder er faglig kvalifiserte senioringeniører.

Periti har få ansatte, men et effektivt nettverk av konsulenter som gjennom egne avtaler er tilgjengelig for oppdrag gjennom Periti. Gjennom en fleksibel ressurstilgang med faglig tyngde og tung kompetanse ønsker vi å bygge et firma med en offensiv og tydelig profil i markedet.

_________________________________________________________________________

Vårt team består for tiden av 24 konsulenter:

 

 

Knut Harg, Siv.ing
Kjemiteknikk
knutharg

 

 

 

 

 

 

Tidligere stillinger

 • Engineeringsjef i Norsk Hydro
 • Forskningsdirektør (Norsk Hydro)
 • Nyskapingsdirektør Herøya Industripark
 • Adm.dir. Pronova Biocare AS
 • Adm.dir. Hydrogen Technologies AS

Erfaring og kompetanse

 • Strategi og ledelse
 • Styrearbeid og styreevaluering
 • Forskning og utvikling
 • Prosjektledelse
 • Prosessteknologi
 • Energiteknologi

Kontaktinformasjon

knut.harg@periti.no
+47 900 26 220

 

Profil på LinkedIn

linkedin-logo

 

Knut Kristian Osnes, Dr.ing.
Kjemi og bioteknologi

Knut O

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere stillinger

 • Daglig leder i Project Invest as
 • Avdelingssjef og forskningsleder i Norsk Hydro
 • Prosjektleder mulighetsstudier og industrielle tidligfaseprosjekter
 • Styreerfaring fra norske (og ett svensk) selskap

Erfaring og kompetanse

 • Prosjektledelse
 • Prosessoptimalisering
 • Verdikjedeanalyse
 • Miljø/klima/energi prosjekter
 • Samarbeidsprosjekter- Offentlig/privat
 • Produktutvikling
 • IPR/patentering
 • Industriell- kjemi, -bioteknologi, -mikrobiologi
 • Styrearbeid/administrasjon

Kontaktinformasjon

knut.osnes@periti.no
+47 991 57 478

 

Profil på LinkedIn

linkedin-logo

 

Tomas Vigeland, Siv.ing.
Maskin og bedriftsøkonom

Tomas

 

 

 

 

 

 

Tidligere stillinger

 • Fabrikk- og produksjonssjef
 • Adm.dir i Nordisk Aviation AS
 • Engineering- og prosjektleder Kværner Engineering
 • Teknisk sjef
 • Vedlikeholdsleder Orkla/ Borregaard

Erfaring og kompetanse

 • Revisjon
 • Prosessutvikling
 • Produktutvikling logistikkløsninger
 • Renseteknologi
 • Miljøanlegg
 • Internasjonalt salg
 • Drift/ vedlikehold  av prosess- og produksjonsanlegg

Kontaktinformasjon

tomas.vigeland@periti.no
+47 992 82 207

 

Profil på LinkedIn

linkedin-logo

 

Steinar Kvisle, PhD.Kjemi

Tidligere stillinger

 • Director Technology and Production Support at INEOS
 • Research Director Norsk Hydro
 • Researcher Sintef

Erfaring og kompetanse

 • Petrokjemisk Industri
 • Energiledelse
 • Biobaserte Industrielle prosesser
 • Prosess utvikling
 • R&D
 • Teknologi Strategier
 • Offentlig finansiering

Kontaktinformasjon

steinar@kvisle.no
+47 918 26 553

Profil på LinkedIn

linkedin-logo

 

Helge Pihl, Siv.ing.
Kjemi

Helge Pihl

 

Tidligere stillinger

 • Prosjektleder Yara International
 • Forretningsutviklingssjef Yara Porsgrunn
 • Prosjektleder og General Manager MSF, Egypt (Yara Int.)
 • Teknisk sjef yara Porgsrunn
 • Driftssjef Hydro Rafnes
 • Anleggsleder Hydro Projects

Erfaring og kompetanse

 • Prosjektledelse , engineering, studier og realiseringsprosjekter
 • Driftsledelse
 • Utviklingsprosjekter
 • Prosessoptimalisering
 • Infrastruktur utvikling/studier
 • Internasjonalt prosjektarbeid

Kontaktinformasjon

helge.pihl@gmail.com
+47 48 10 68 64

 

Profil på LinkedIn

linkedin-logo

 

Marit Liland Sandvold, Dr.ing.
Biofysikk

Marit

 

 

 

 

 

 

Tidligere stillinger

 • Forskningsleder Norsk Hydro
 • VP Preclinical R&D, Clavis Pharma
 • Seniorforsker, Pronova nå del av BASF

Erfaring og kompetanse

 • Life science
 • Innovasjon
 • Produktutvikling
 • Immaterielle rettigheter
 • Forskningsledelse
 • Legemiddelindustri
 • Prosjektledelse
 • Søknader til offentlige finansieringskilder
 • Styrearbeid

Kontaktinformasjon

mls@malisa.no
+47 400 62 010

 

Profil på LinkedIn

linkedin-logo

 

Tor Yngve Kristiansen, Siv.ing
Uorganisk kjemi
Tor Yngve

Tidligere stillinger

 • Leder Forretningsutvikling, Herøya Industripark
 • Produksjonssjef, teknisk sjef, – Hydro Magnesium
 • Oppdragsleder, prosjektansvarlig – utbyggingsprosjekter
 • Prosessingeniør – Industrikjemi – Rjukan

Erfaring og kompetanse

 • Forretningsutvikling
 • Etablering og utvikling – nye prosjekter
 • Prosess- og teknologiutvikling
 • Internasjonal arbeidsplattform
 • Styrearbeid

Kontaktinformasjon

toykri@gmail.com
+47 905 48 095

 

Profil på LinkedIn

linkedin-logo

 

 

Are Mjaavatten, Dr.ing
Teknisk Kybernetikk
Are_Mjaavatten (00000002)

Tidligere stillinger

 • Konsulent, Yara
 • Sjefingeniør, Norsk Hydro
 • Professor II, Høgskolen i Telemark
 • Reservoaringeniør, Statoil

Erfaring og kompetanse

 • Matematisk modellering og simulering
 • Termodynamikk
 • Kjemiteknikk
 • Numeriske metoder
 • Matematisk optimalisering
 • Teknisk sikkerhet
 • Fysikk

Kontaktinformasjon

are@mjaavatten.com
+47 917 82 363

 

Profil på LinkedIn

linkedin-logo

 

 

Knuth H. Dahl, Dr. Philos. Kjemi/biokjemi, toksikologi.

Knut H Dahl-kopi

Tidligere stillinger

 • BioSafe – Konsulent/daglig leder
 • Gassnova SF – Konsulent, toksikologi
 • Mericon – Ledelse/ konsulent
 • Hydro Forskningssenter – Avdelingssjef/ kontraktsforskning
 • Nycomed – Forsker

Erfaring og kompetanse

 • Vitenskapelige komiteer – Norge og EU kommisjonen
 • Dokumentasjon av kjemikalier/ medisinske stoffer og additiver til fór og næringsmidler
 • Kontraktsforskning, farmasøytisk/kjemisk industri
 • Medlem av Vitenskapskomitéen for matsikkerhet

Kontaktinformasjon

knut.dahl@biosafe.no

+47 911 68 144

Profil på LinkedIn

linkedin-logo

 

 

Erik Sørbye, Cand. real
Biokjemi

Erik Sørbye

Tidligere stillinger

 • Sikkerhetsingeniør Statoil
 • Sikkerhetsingeniør Aker Solutions
 • Kværner

Erfaring og kompetanse

 • Teknisk sikkerhet
 • Arbeidmiljøvurderinger
 • Konsekvensvurderinger
 • Utbyggingsprosjekter on- og offshore

Kontaktinformasjon

erik@eriso.no
+47 481 64 364

 

Profil på LinkedIn

linkedin-logo

 

 

 

Egil Spangelo, Siv. ing.
Maskinteknikk

Egil Spangelo

Tidligere stillinger

 • Avd. Leder Bilfinger Industrial Services Norway AS for Inspeksjonstjenester, R&D verksted F-senter Herøya og Magnesium Doseringssystemer.
 • Overingeniør Hydro Business Partner, Verkstedtjenester og Magnesium Doseringssystemer.
 • Vedlikeholdssjef Hydro Magnesium Norge Støperi og vognverksted
 • Overingeniør NORSK HYDRO ASA  Magnesium Vedlikehold Prosjektgruppe
 • Overingeniør NORSK HYDRO ASA Engineering, Prosjektledelse
 • Overingeniør NORSK HYDRO ASA Konstruksjonsavdelingen
 • Avdelingssjef NYBRO BJERK A/S Avd Skien
 • Forsker SINTEF A/S Maskinkonstruksjon

Erfaring og kompetanse

 • Ledelse, planlegging av materialinspersjoner, NDTUtvikling.
 • Materialkunnskap
 • Konstruksjon, design av prosessutstyr.
 • Smelting, støping, transport av flytende magnesium
 • Monteringsoppdrag, anleggsledelse utland.
 • Transport, lagring av bulkmateriale.
 • Verifikasjoner offshore.
 • Vedlikehold prosessanlegg.
 • Konstruksjon, design av utstyr i plastmateriler

Kontaktinformasjon

spangeg@outlook.com
+47 951 44 519

 

Grant Gundersen, Cand. real.
Petroleumskjemi

Grant Gundersen

Tidligere stillinger

 • Adm. dir. Skagerak Naturgass  (tidl. Naturgass Grenland)
 • Ledergruppen (Kjerneteamet) for Åsgard utbyggingen, Statoil
 • Statoil. Divisjonsledelsen Troll- Sleipner
 • Ledergruppen for diverse Statoil felt; utbygging og drift av olje-, gass, – og kondensatfelt (Troll, Sleipner, Glitne, Yme, Veslefrikk, Huldra, Kvitebjørn)
 • Leder for F&U, prosessutvikling, kundeservice, kvalitetskontroll i Borealis (petrokjemi)
 • HMS & K sjef Statoil og Borealis

Erfaring og kompetanse

 • Olje & Gass; spesielt småskala LNG, utbygging, drift, leverandørutvikling mm.
 • Ledelse generelt av selskap, styrearbeid, problemløsning mm.
 • Oppstart og utvikling av selskap,grundervirksomhet, (mottatt fem Gazellediplomer på rad)
 • Prosjektledelse, spesielt utbygging
 • HMS-, beredskap- og kvalitetsledelse
 • Myndighetskontakt

Kontaktinformasjon

gragunde@online.no
+47 915 34 906

 

Profil på LinkedIn

linkedin-logo

 

Helge Grøtterud, Siv.ing
Prosesstyring

Helge Grøtterud

Tidligere stillinger

 • Teknisk ekspert, Prosesskontroll FMC Technologies Kongsberg Subsea
 • Dresser Rand
 • Hitec Framnes
 • Simrad Albatross (nå Kongsberg Maritime)
 • Hydro Porsgrunn

Erfaring og kompetanse

 • Utvikling og anvendelse av styresystemer for prosessanlegg subsea
 • Offshore, på skip og i industrianlegg
 • Prosjekter: Konseptfase, spesifikasjon, prosjektgjennomføring og  oppstart
 • Forbedring av eksisterende prosesser
 • Meget god prosessforståelse
 • Erfaring med ulik instrumentering og styringsmetodikk
 • Kompressorer og pumpestyring.

Kontaktinformasjon

helge.grotterud@gmail.com
+47 922 41 676

 

Profil på LinkedIn

linkedin-logo

 

Rolf Svan Amundsen, Siv.ing
Elektro

Rolf Amundsen

Tidligere stillinger

 • Siv.ing. Akershus Energiverk
 • Nettplanlegging
 • Produksjonsplanelegging
 • Siv.ing. i SKK (Skagerak Energi)
  • Ombygging Grønvollfoss kraftverk
  • Bygging Årlifoss kraftverk
  • Rehabilitering Sundsbarm kraftverk
 • Teknisk sjef Løvenskiold-Fossum
 • Daglig leder av Siram AS
 • Daglig leder i Elvekraft AS
 • Prosjektleder utbygging av småkraftverk
 • Daglig leder i diverse småkraftselskaper
 • Grunder av Powest AS og Norsk Kraftverksdrift AS

Erfaring og kompetanse

 • Energirelaterte spørsmål
 • Prosjektering, utbygging og drift av kraftverk
 • Nettplanlegging, produksjonsplanlegging
 • Markedskompetanse kraft
 • Vassdragslovgivning
 • Vassdragsteknisks kompetanse
 • Sakkyndig driftsledelse
 • Varmepumper

Kontaktinformasjon

rolf@siram.no
+47 917 18 848

 

Profil på LinkedIn

linkedin-logo

 

Frank Ellingsen, Cand.real.
Fysikk

Frank Ellingsen

Tidligere stillinger

 • Dir. Teknologisenter Mongstad (TCM)
 • Forskningsleder Olaf Fjeldsend A/S. Produkt utvikling og internasjonal markedsføring
 • Grenland/Agility Group -Studier (fra konsept til FEED), tilbud og kontraktsforhandlinger O&G og Minox.
 • O&G F-senter Porsgrunn, Norsk Hydro
 • Seksjonssjef F-senter Porsgrunn, Miljø og sikkerhet, O&G prosessteknologi.
 • Sjef F-senter Porsgrunn, Miljøteknologi
 • Forsker og P-leder F-senter Porsgrunn,
 • Forsker og leder testlaboratorium, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)

Erfaring og kompetanse

 • Styrearbeid
 • Ledelse
 • HMS-, beredskapsledelse og myndighetskontakt
 • Tilbudsarbeid
 • Kontraktsforhandlinger
 • Teknologiutvikling og teknologikvalifisering
 • Forskning og utvikling (O&G, HMS, materialer, prosess)
 • O&G prosessteknologi, miljø- og CCS-teknologi
 • Innovasjons- og strategiprosesser
 • Prosjektledelse

Kontaktinformasjon

frank.ellingsen@hotmail.com
+47 905 47 505

 

Eivind Ytterland, Handelsøkonom

hdr

Tidligere stillinger

 • Retail Billing Interface Manager Nordics i AS Norske Shell
 • Regnskapssjef i Shell Marketing AS
 • Retail Business Controller i A/S Norske Shell
 • Nordic Business Analyst Manager Lubricants i OY Shell AB
 • Inkassosjef i A/S Norske Shell
 • Intern Revisor i Norske Shell

Erfaring og kompetanse

 • Organisasjonsutvikling
 • Utvikling av arbeidsprosesser
 • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner
 • Utvikling/Optimalisering av Ledelsesverktøy
 • Utvikling/Implementering/Oppfølgning av kvalitetsstandarder
 • Material-/kapitalstyring
 • Utvikling av driftskonsepter

Kontaktinformasjon

eivind_ytterland@hotmail.com
+47 913 10 488

Profil på LinkedIn

linkedin-logo

 

 

Peter Gundlach, M.Sc. Maskinteknikk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tidligere stillinger

 • Innovation Manager, Aker Solutions
 • F&U prosjektleder og innkjøpssjef, MHWirth
 • Utviklingssjef, Fundo Wheels
 • Key Account Manager, Bang & Olufsen
 • Key Customer Manager, prosjektleder og forsker, Hydro Aluminium Automotive

Erfaring og kompetanse

 • Strategi og ledelse
 • Innovasjonsledelse
 • Prosjektledelse
 • Produktutvikling for høyvolumproduksjon
 • Kontinuerlige forbedringer av produksjonsprosesser
 • Coaching av enkeltpersoner og teams
 • Salg og utvikling av aluminiumskomponenter til bilindustrien

Kontaktinformasjon

Peter Gundlach@M4P.no
+47 909 11 032

Profil på LinkedIn

linkedin-logo

 

 

Stein Helleborg, Siv.ing. Kjemi

Stein Helleborg

Tidligere stillinger

 • Prosessingeniør
 • Katalyseforskning
 • Prosjektleder

Erfaring og kompetanse

 • Modellering og simulering/programmering
 • Prosjektledelse
 • Prosessoptimalisering
 • Forsøksplanlegging
 • Styrearbeid
 • 800xA
 • HAZOP

Kontaktinformasjon

steinh_5@hotmail.com
+47 911 53 073

Profil på LinkedIn

linkedin-logo

Marianne Harg, Siv.ing. Kjemi

Marianne H stort

Tidligere stillinger

 • Overingeniør Norsk Hydros Forskningssenter
 • Produksjonssjef Pronova Biocare AS
 • Ledergruppen i IS Partner (Hydro)
 • President i Tekna, Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Lean-navigatør EVRY
 • Omfattende styreerfaring, privat og offentlig

Erfaring og kompetanse

 • Arbeidsprosesser, kvalitetsledelse
 • Competence management, også internasjonal personalerfaring
 • Styrearbeid, strategi, fasilitering
 • Forskning og utvikling
 • Politikk, politikkutvikling
 • Lean-arbeid i praksis (Inkl. Black Belt sertifisering)
 • UoH-sektoren – strategi og ledelse

Kontaktinformasjon

marianne@harg.no
+47 905 48 101

Profil på LinkedIn

linkedin-logo

 

Kjell Simonsen, Siviløkonom, Daglig leder Periti AS

Kjell Simonsen

Tidligere stillinger

 • Prosjektleder i ulike prosjekter i Norge og internasjonalt
 • VP Global Supply Chain EMS Seven Seas LLC
 • Adm.dir i flere norske selskaper
 • CFO i Aker Technology Inc., Norema ASA, Protexit BV og Industriinvestor ASA
 • Omfattende styreerfaring nasjonalt og internasjonalt
 • Arbeidet i USA, UK og i Midt-Østen

Erfaring og kompetanse

 • Styrearbeid, strategi og forretningsutvikling
 • Administrasjon og ledelse
 • Prosjektledelse og rådgivning
 • Produktutvikling
 • Private Equity, Finansiering og Prosjektfinansiering
 • Kontrakts- og avtaleforhandlinger
 • Logistikk og Supply Chain

Kontaktinformasjon

kjell.simonsen@periti.no
+47 911 21 100

Profil på LinkedIn

 

linkedin-logo

 

 

Knut Bjørgo, Siv.Ing. Uorganisk Kjemi

Knut Bjørgo-kopi

Tidligere stillinger

 • Driftssjef Ammoniakk, Hydro Porsgrunn
 • Oppdragsleder Revamp prosjekt, Ammoniakk,Hydro Porsgrunn.
 • Fabrikksjef Ammoniakk Qafco, Qatar
 • Leder av Yara´s katalysatorvirksomhet. Kontraktsansvarlig.

Erfaring og kompetanse

 • Driftsledelse
 • Ammoniakkteknologi
 • Katalysator-virksomhet
  – Utvikling
  – Produksjon
  – Salg
  – Teknisk service
 • Kontraktsforhandlinger og -administrasjon

Kontaktinformasjon

knut.bjorgo@gmail.com
+47 992 03 395