PRODUKTER


Satsingsområder

Våre konsulenter har erfaring og kompetanse innenfor både generelle og spesialiserte fagområder. Om nødvendig setter vi sammen større tverrfaglige team med spesialister for å løse de utfordingene du måtte ha.

Gründerbasert støtte, “bro over dødens dal”
Partnerskap til teknisk utvikling og realisering av nye industrielle prosesser og produkter.
Gründer- og/eller nyetablerte trenger ofte bistand til å komme over “dødend dal” (fra god ide til kommersiell drift) med studier, løsninger, engineering, søknad om offentlig støtte osv.

Studier mot etablert industri, “ideer, erfaring og ressurser”
Vi leverer nøkkelpersonell til prosjektgjennomføring av nye produksjonsprosesser i eksisterende anlegg, inkludert teknisk og kommersiell vurdering av løsninger. Vi bidrar også med ledelse og prosjektering av pilotanlegg inkludert testprogram.

Realisering av investeringsprosjekt: “prosjektledelse og –støtte”
Prosjekt –  og teknisk ledelse (ingeniørdisipliner, innkjøp, HMS, QA/QC og byggeledelse)  til utvikling / modifisering/ revisjon / realisering av etablerte produksjonsprosesser, og ved realisering av  nye produksjonsanlegg.

_________________________________________________________________________

Produkter

 

MANAGEMENT

Hvis du trenger bistand til ledelse eller administrasjon av bedriften i kortere eller lengre tid, kan vi levere:

 • management for hire
 • ressurser for spesifikke tekniske funksjoner
 • personer til kvalitetsoppgaver
 • styreevaluering
 • fasilitering av styreseminar eller strategiprosesser

ARBEIDSPROSESSER

Alle bedriftens ulike aktiviteter henger sammen i arbeidsprosesser. Forståelse av disse er nødvendig for å endre eller fornye:

 • bestilling
 • innkjøp
 • varemottak
 • lagerhold
 • vedlikeholdfilosofi

PILOTANLEGG

Gode ideer skal verifiseres i tekniske anlegg før de kommersialiseres i stor skala.

 • prosjektering
 • kontrakter
 • innkjøp
 • konstruksjon
 • uttesting
 • utilities (råvare, energi, vann etc.)

PRODUKSJON

Drift og produksjon av nye og eksisterende anlegg.

 • drift- og vedlikeholdsinstrukser
 • teknologi- og prosessgjennomgang
 • forbruk av rå- og hjelpesoffer
 • energiøkonomisering
 • produktkvalitet
 • avviksbehandling
 • bemannigsbehov
 • arbeidsmiljølov

 

KVALITET

Kvalitet betyr den standard vi og kunden er blitt enige om. Kvaliteten er ikke god eller dårlig, snarere riktig eller gal.

 • måling
 • rutiner
 • dokumentasjon
 • avviksbehandling
 • kvalitetssikring og kontroll

SIKKERHET

Helse, Miljø og Sikkerhet er et samspillet mellom mennesket, utstyret og stoffene som håndteres.

 • jobbsikkerhetsanalyser (SJA)
 • HAZOP analyse
 • vedlikeholdskriterier
 • teknisk sikkerhet
 • standarder
 • CE-direktivet

STUDIER

Du vil gjerne ha oversikt over tidsforbruk og kostnader før du setter i gang.

 • mulighetsstudie
 • idestudie
 • forstudie
 • hovedstudie

STØTTEORDNINGER

Myndighetene har etablert flere ulike støtteorninger for å utvikle gode ideer, etablere- og drifte eksisterende bedrifter og å drive F&U virksomhet

 • finne frem til relevante støtteordninger
 • støtte til søknadsskriving
 • dokumentasjon
 • kriterier for refusjon