Periti AS

Din tekniske samarbeidspartner

Med erfaring og kompetanse skal vi være landets fremste miljø for å virkeliggjøre tekniske ideer.
Mail: post@periti.no
Telefon: +47 91 12 1100
Adresse: Klostergata 30, Skien
Org. nr. 915 188 931 MVA

Teamwork 1

Medlem av:   

TS Group er majoritetsaksjonær i Periti AS, og selskapene er samlokalisert i Klostergata 30, 3732 Skien.

TS Group