Periti AS

 

Din tekniske samarbeidspartner

 

Med erfaring og kompetanse skal vi være landets fremste miljø for å virkeliggjøre tekniske ideer.
Mail: post@periti.no
Telefon: +47 91 12 1100
Periti AS
Versvikvegen 2
3937 Porsgrunn
Org. nr. 915 188 931 MVA

Teamwork 1

Medlem av:

  

 

TS Group er majoritetsaksjonær i Periti AS, og selskapene er samlokalisert i Versvikvegen 2, Porsgrunn.

TS Group