Periti AS

 

Din tekniske samarbeidspartner

 

Med erfaring og kompetanse skal vi være landets fremste miljø for å virkeliggjøre tekniske ideer.

 

Mail: post@periti.no
Telefon: +47 91 12 1100
Periti AS
Versvikvegen 2
3937 Porsgrunn

Org. nr. 915 188 931 MVA

Teamwork 1

 

 

TS Group er majoritetsaksjonær i Periti AS, og de to selskapene er samlokalisert i

Versvikvegen 2, 3937 Porsgrunn.

 

TS Group